Trường Phổ thông cơ sở Hợp Nhất, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, tiền thân là trường cấp I, II xã Ba Vì. Đến năm 1988, thực hiện chương trình cải cách giáo dục, trường Cấp I, II xã Ba Vì được tách ra thành 2 trường PTCS Hợp Nhất và PTCS Yên Sơn theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 1988 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội).

Trường PTCS Hợp Nhất đóng trên địa bàn thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội). Qua 33 năm xây dựng và phát triển đến nay nhà trường đã có một cơ ngơi khang trang, sạch đẹp với tổng diện tích 10.317m2 (khu THCS: 6328 m2; khu Tiểu học: 3989m2).

Năm 2015, nhà trường được đầu tư xây dựng cơ bản đầy đủ về CSVC và trang thiết bị dạy học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, 100% GV đạt chuẩn trình độ đào tạo. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà ngày càng được nâng lên. Cùng với việc nâng cao chất lượng văn hoá, nhà trường thường xuyên chăm lo công tác giáo dục toàn diện cho HS; làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao của nhà trường luôn được quan tâm. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự nhiệt tình của đội ngũ CB, GV, NV, sự phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường và sự chỉ đạo của Đảng uỷ, quan tâm chính quyền địa phương cùng với sự lãnh đạo trực tiếp của phòng GDĐT Ba Vì, trường PTCS Hợp Nhất đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong quá trình xây dựng và phát triển.